Sơ đồ Mặt bằng khu:

Nhà đất Nhơn Trạch bán từ 2 tỷ đến 3 tỷ

                  

Sản phẩm giá tốt để đầu tư:


Tên và điện thoại khách hàng:
Thông tin cần liên hệ:

 

Liên hệ: Thân Minh Phú, Điện thoại tư vấn: 0933221148