Sơ đồ Mặt bằng khu:

đất nền dự an hud, xdhn đường 26m

                  

Sản phẩm giá tốt để đầu tư:


Tên và điện thoại khách hàng:
Thông tin cần liên hệ:

 

Liên hệ: Thân Minh Phú, Điện thoại tư vấn: 0933221148